Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych

Kierownik: Katarzyna A. NAŁĘCZ

Zespół: Barbara JURASZEK, Dominika JURKIEWICZ, Vasylyna KOVALCHUK, Karolina ROGALA

 

Profil badań:

 

Badania białek transportujących karnitynę do komórek, w szczególności transportera kationów organicznych/karnityny – OCTN2 (SLC22A5)  i transportera aminokwasów B(0,+) – ATB(0,+) (SLC6A14). Badania skupione są na mechanizmie przemieszczania się transporterów do błony komórkowej i roli innych białek w tym procesie. Ustalana jest rola domen odpowiedzialnych za oddziaływanie transporterów z innymi białkami. Badana jest rola tych transporterów w komórkach nowotworowych.

 

Metody:

 

  • Hodowla komórek (hodowla pierwotna komórek mózgu oraz komórek transfekowanych wektorami zawierającymi badane geny)
  • Przygotowywanie wektorów zawierających zmutowane geny kodujące badane białka
  • Pomiary aktywności transportowej
  • Immunocytochemia
  • Ilościowe oznaczanie ekspresji genów
  • Proteomika białek hydrofobowych

 

Aktualna działalność badawcza:

 

  • Badania mechanizmu wychodzenia ATB(0,+) z siateczki śródplazmatycznej
  • Badanie oddziaływania transportera OCTN2 z białkami zawierającycmi domeny PDZ
  • Badanie proteomu OCTN2 i oddziaływania transportera z fosfatazą PP2A
  • Badania transportera ATB(0,+) w komórkach nowotworowych.

 

Wybrane publikacje:

 

Juraszek B., Czarnecka-Herok J. Nałęcz K.A. (2021) Glioma cells survival depends both on fatty acid oxidation and on functional carnitine transport by SLC22A5, J. Neurochem. 156, 642-657, doi: 10.1111/jnc.15124.

 

Juraszek B., Nałęcz K.A. (2020) SLC22A5 (OCTN2) Carnitine Transporter – indispensable for cell metabolism, a Jekyll and Hyde of human cancer, Molecules, 2020, 25,14; doi:10.3390/molecules25010014.

 

Nałęcz K.A. (2020) Amino acid transporter SLCA14 (ATB0,+) – A target in combined anti-cancer therapy, Front. Cell Dev. Biol.; 8:594464,  doi: 10.3389/fcell.2020.594464.

 

Kovalchuk V., Samluk Ł., Juraszek B., Jurkiewicz-Trząska D., Sucic S., Freissmuth M. Nałęcz K.A. (2019), Trafficking of the amino acid transporter B(0,+) (SLC6A14) to the plasma membrane involves an exclusive interaction with SEC24C for its exit from the endoplasmic reticulum BBA - Mol. Cell Res., 1866, 252-263, doi:  10.1016/j.bbamcr.2018.11.005.

 

Rogala-Koziarska K. Samluk Ł. Nałęcz K.A. (2019) Amino acid transporter SLC6A14 depends on heat shock protein HSP90 in trafficking to the cell surface, BBA - Mol. Cell Res., 1866, 1544-1555, doi: 10.1016/j.bbamcr.201908.009.