14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Dnia 12 czerwca 2010 r., pod hasłem „WIELKI MIKROŚWIAT”, odbył się 14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na terenie Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat. W ponad 200 instytucje z kraju i zagranicy prezentowały pokazy z różnych dziedzin nauki. Jak co roku, na Pikniku nie zabrakło pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej. Nasze stanowisko zostało zorganizowane pod hasłem „WIELKIE SPOŁECZEŃSTWA MAŁYCH OBYWATELI”. W jego przygotowaniu i prowadzeniu zajęć wzięli udział pracownicy Pracowni Etologii
- kierownik prof. E. Godzińska
- dr Anna Gonzalez Szwacka
- dr Julita Korczyńska
- mgr Beata Symonowicz
- dr Anna Szczuka
- mgr Andrzej Wnuk

Odwiedzający nasz namiot mogli oglądać fragmenty kolonii kilku gatunków mrówek. Zobaczyli w jaki sposób hodowane są mrówki w warunkach laboratoryjnych oraz dowiedzieli się z jakich osobników składa się kolonia, a także jakie mechanizmy umożliwiają niezwykle sprawne funkcjonowanie społeczeństw, składających się u niektórych gatunków z wielu milionów osobników. Zwiedzający mogli nauczyć się także korzystania z binokularu, przyjrzeć się mrówkom oglądanym w różnym powiększeniu i porównać wygląd osobników różnych gatunków.

Jak ogromne mogą być społeczeństwa niektórych gatunków mrówek oraz jak zadziwiające i zróżnicowane kształty mają mrówki różnych gatunków oglądane w dużym powiększeniu nasi goście dowiadywali się z prezentowanych plakatów.

Kolejną atrakcją był konkurs plastyczny z drobnymi nagrodami (cukierki, maskotki) dla dzieci, które rysowały i lepiły mrówki z plasteliny.

Wszystkie pokazy oraz konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i oceniane zostały bardzo wysoko przez publiczność licznie odwiedzającą nasz namiot. Poczuliśmy się szczególnie wyróżnieni wizytą prof. Michała Klibera, Prezesa PAN, i prof. Wojciecha Kostowskiego, Przewodniczącego Wydziału Nauk Medycznych, którym nasze prezentacje bardzo się podobały.

Po raz kolejny „internetowi słuchacze” (http://www.polskieradioeuro.pl) mogli obserwować, to co działo się Pikniku podczas transmisji na żywo.

Wszyscy uczestnicy 14. Pikniku, organizatorzy, prowadzący i oczywiście goście, obiecywali sobie spotkanie za rok.