Agnieszka Dębska laureatką Programu Stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej

Dr Agnieszka Dębska z Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych otrzymała finansowanie Fundacji Kościuszkowskiej na odbycie 5-miesięcznego stażu w grupie prof. Jamesa Bootha na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville, Tennessee. W ramach projektu badane będą relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za przetwarzanie fonologiczne i ortograficzne w podłużnym schemacie eksperymentalnym.

 

Prof. Booth i jego współpracownicy mają szerokie doświadczenie badawcze w rozumieniu mózgowych podstaw rozwoju czytania. W ciągu ostatniej dekady stworzyli fundament badań nad mózgowym podłożem procesów przetwarzania ortograficznego i mowy.

 

Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia neurobiologii procesu nabywania, ważnej z perspektywy społecznej i edukacyjnej, umiejętności czytania,.