Grant ERA-NET EuroNanoMed III w Instytucie Nenckiego

Konsorcjum kierowane przez prof. Bożenę Kamińską otrzymało dofinansowanie ERA-NET EuroNanoMed III na projekt iNanoGun: Reaktywacja przeciwnowotworowych odpowiedzi immunologicznych w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników. Konsorcjum składa się z partnerów z Francji, Estonii, Włoch i Polski.

 

Immunoterapia to nowe, rewolucyjne podejście do walki z rakiem polegające na stymulowaniu układu odpornościowego pacjenta, ale w wielu nowotworach (w tym w glejakach, złośliwych guzach mózgu) immunoterapia jest mało skuteczna. Projekt ma na celu uwrażliwienie złośliwego glejaka na immunoterapię poprzez reaktywację właściwej odpowiedzi przeciwnowotworowej poprzez reedukację komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza. Celem projektu jest opracowanie inteligentnych systemów nanonośników (ukierunkowane na mózg i przechodzące przez barierę krew-mózg), które będą dostarczać małe interferujące RNA (siRNA) do komórek odpornościowych, reedukować je i przywracać ich przeciwnowotworowe działanie. W ramach projektu zostanie zweryfikowana innowacyjna strategia terapeutycznej modulacji komórek odpornościowych w celu zwiększania działania immunoterapii w modelach guzów mózgu.