Instytut Nenckiego wspiera wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem we Włocławku

Z przyjemnością informujemy, że 27 lutego 2021 r. Instytut Nenckiego objął wsparciem wychowanków z Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku. Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN i Paweł Rieske, Dyrektor Centrum podpisali w Urzędzie Miasta Włocławek, w obecności Zastępcy Prezydenta Włocławka, Pani Domiceli Kopaczewskiej porozumienie o wspólnych działaniach na rzecz wspierania rozwoju oraz zapewnienie dogodnych warunków edukacji dzieci i młodzieży skupionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku.

Instytut Nenckiego zapewni wsparcie wychowankom Centrum Opieki nad Dzieckiem poprzez:

  1. Pomoc w nauce, dostęp do wykwalifikowanej kadry naukowej, światowej klasy naukowców i badaczy;
  2. Rozwijanie zainteresowań wychowanków wykazujących zdolności w zakresie biologii i medycyny, poprzez umożliwienie udziału w zajęciach neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej, biologii molekularnej
  3. Możliwość uczestniczenia w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Instytut
  4. Możliwość udziału w otwartych wykładach popularnonaukowych.

Bardzo cieszymy się na przyszłą współpracę. Czas na działanie, na inwestycję w rozwój i przyszłość dzieci, na realizację pragnienia Pawła Rieske, by jego podopieczni mieli równe szanse stać się wybitnymi prawnikami, lekarzami, profesorami, pisarzami i fachowcami. Pomóżmy rozwinąć im skrzydła, bo „Dziecko jest jutrem…” (Janusz Korczak, Nasz Dom "Robotnik" 1919 nr 410 Dzieła, t.XIV1,s.193).