Nominacja Profesorska dla Katarzyny Radwańskiej

14 stycznia 2021 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Katarzynie Radwańskiej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Prof. Katarzyna Radwańska kieruje Pracownią Molekularnych Podstaw Zachowania, która bada molekularne podłoże procesów pamięciowych. W szczególności jej zainteresowania skupiają się na zmianach molekularnych, funkcjonalnych i strukturalnych neuronów, które leżą u podstaw fizjologicznych i patologicznych wspomnień. W swoich badaniach zespół prof. Radwańskiej wykorzystuje nowoczesne techniki analizy zachowania zwierząt, techniki biologii molekularnej, pomiary elektrofizjologiczne mózgu ex vivo, oraz obrazowanie mózgu z użyciem mikroskopii konfokalnej i elektronowej. Dalekosiężnym celem badań Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania jest odkrycie nowych dróg terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych związanych z zaburzeniami pamięci.