Patent w USA na wynalazek Instytutu Nenckiego PAN

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „KONIUGATY BIAŁKA PRIONOWEGO Z DENDRYMERAMI DO ZASTOSOWANIA W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA” (Nr patentu: US10815292; autorzy: Nieznański K., Nieznańska H., Surewicz W.K., Surewicz K., Bandyszewska M.).

 

Wynalazek powstał w wyniku badań pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego realizowanych w Instytucie Nenckiego, w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, we współpracy z zespołem prof. Witolda Surewicza z Case Western Reserve University, Cleveland, USA.

 

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz / lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ.  Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego – efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów [Nieznanska H., Bandyszewska M., Surewicz K., Zajkowski T., Surewicz W.K., Nieznanski K. Identification of prion protein-derived peptides of potential use in Alzheimer's disease therapy. Biochim. Biophys. Acta. – Mol. Basis Dis. (2018) 1864: 2143-2153]. Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera. Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty oraz procedura ich syntezy.

 

Badania, które doprowadziły do powstania wynalazku zostały sfinansowane z grantu HARMONIA 2013/10/M/NZ4/00311 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab. Krzysztofowi Nieznańskiemu.

 

Instytut poszukuje partnera w procesie komercjalizacji wynalazku.

 

Osoba do kontaktu dr Dorota Gierej-Czerkies

tel. (+48 22) 5892 263

d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl