Pracownia Elektrofizjologii w Instytucie Nenckiego

Dr hab. Joanna Urban Ciećko została kierownikiem nowo utworzonej usługowej Pracowni Elektrofizjologii.

 

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko jest absolwenką Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskała w Instytucie Nenckiego. Odbyła staże podoktorskie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Carnegie Mellon w USA.

 

Dr Urban-Ciećko jest doświadczonym elektrofizjologiem od lat specjalizującym się w badaniach dotyczących mechanizmów przekaźnictwa synaptycznego i plastyczności mózgu. W swoich badaniach wykorzystuje nowoczesne metody rejestracji elektrofizjologicznych oraz metody optogenetyczne. Publikowała w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Reviews Neuroscience, Neuron, Current Biology, Cerebral Cortex. Na swoje badania otrzymała granty MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki.

 

Celem Pracowni jest zapewnienie najwyższego standardu badań elektrofizjologicznych dla naukowców z Instytutu Nenckiego oraz z innych placówek. Pracownia jest wyposażona w zestaw do rejestracji zewnątrzkomórkowych oraz sygnału optycznego in vivo oraz w zestaw do rejestracji z pojedynczych komórek w preparacie tkankowym lub w hodowli. Pracownia oferuje wsparcie zarówno w zakresie projektowania doświadczeń, jak również wykonania rejestracji i analizy sygnału, kończąc na pomocy merytorycznej w przygotowaniu publikacji lub wniosku grantowego.