Prof. Agnieszka Dobrzyń powołana do Rady Kuratorów Wydziału II PAN

Na wniosek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, powołał prof. Agnieszkę Dobrzyń w skład  Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, na kadencję 2019-2022.