Rozpoczynamy Wdrożenie Strategii SONAR-AntiCoronavirus

Głównym celem projektu wdrożeniowego SONAR-II jest ocena skuteczności opracowanej w Instytucie Nenckiego (we współpracy z UW) strategii testów grupowych, do zastosowania w badaniach przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2. Decyzja o wdrożeniu strategii SONAR została ogłoszona 18 września 2020 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Badanie obejmować będzie bezobjawową populację młodych osób, niespełniających przyjętych przepisami epidemiologicznymi kryteriów do testowania, a stykających się z osobami z populacji wysokiego ryzyka - pacjenci szpitali, pensjonariusze DPS itp. Badanie będzie przeprowadzone z udziałem studentów uczelni medycznych w całej Polsce.

 

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie strategii wdrożenia grupowych testów na obecność SARS-CoV-2, jako metody prowadzenia badań przesiewowych w Polsce. Zostanie także opracowana platforma informatyczna pozwalająca na zarządzanie, przechowywanie i analizę wyników testów zbiorowych.

 

Uzyskane wyniki pozwolą na zbudowanie nowoczesnej bazy danych w celu przygotowania środowiska do konstruowania modeli AI/ML dla prognozowania w trybie on-line potencjalnych nowych ognisk COVID-19 oraz dynamicznej wizualizacji prognozowanych zmian rozwoju epidemii na mapie Polski. Ta część projektu realizowana będzie w ramach projektu ProMe we współpracy z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.  Pozwoli to na opracowanie centralnych i regionalnych algorytmów postępowania (w tym opracowanie scenariuszy „what if”) oraz strategii działania dla władz centralnych i lokalnych na podstawie rzetelnych, rzeczywistych danych.

 

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń (Instytut Nenckiego PAN)

Koordynator ds. Wdrożenia Testów Grupowych: dr Aleksandra Pękowska (Instytut Nenckiego PAN)

Koordynator ds. Badań Epidemiologicznych: Prof. dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny)

Koordynator ds. Modelowania i Analizy Danych: prof. dr hab. Marek Niezgódka (Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW)

Konsultant ds. Diagnostycznych Procedur Laboratoryjnych: prof. dr hab. Maciej Borowiec (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Współpraca: prof. dr hab. Marcin Gruchała (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku), Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego