Tydzień Mózgu Online w Instytucie Nenckiego

W dniach 15-19 marca 2021 r. Instytut Nenckiego PAN i Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych organizuje Tydzień Mózgu 2021. Tegoroczne hasło „Choroby cywilizacyjne mózgu” odzwierciedla zamysł, jaki przyświecał w tym roku organizatorom wydarzenia – zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy na wykłady on-line na platformie ZOOM Webinar, od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. 

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).