Współpraca między Instytutem Nenckiego i ALAB bioscience

Mamy przyjemność poinformować, iż Instytut Nenckiego PAN nawiązał współpracę z laboratorium ALAB Bioscience w zakresie cytometrii przepływowej oraz mikroskopii elektronowej w obszarze patologii doświadczalnej i toksykologicznej. Obie jednostki będą wspólnie prowadzić badania skuteczności oraz toksyczności nowych leków i szczepionek oraz oceny bezpieczeństwa substancji stosowanych w medycynie, rolnictwie i przemyśle.