Zapytanie ofertowe 95/2020 na dostawę Mikroskopu stereoskopowego do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk