Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę ciekłego helu do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk