Zapytanie ofertowe nr 1/2021 na wykonanie i dostarczenie PTMScan(R) Ubiquitin Standard Service lub równoważnego dla dwóch próbek do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk