Zapytanie ofertowe nr 10/2020 na dostawę Komputera DELL Precison Tower CTO dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk