Zapytanie ofertowe nr 100/2020 na dostawę serwera aplikacji wraz z pamięcią masową do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk