Zapytanie ofertowe nr 101/2020 na usługę przeprowadzenia kompleksowej analizy dotyczącej stanu i funkcjonowania układu odpornościowego oraz nabytej odporności wybranych pacjentów, którzy przeszli COVID 19