Zapytanie ofertowe nr 102/2020 na wygenerowanie transgenicznych myszy opartych na technologii insercji PiggyBac do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk