Zapytanie ofertowe nr 103/2020 na wygenerowanie myszy z warunkowym nokautem genu Mapkapk5 (przy użyciu technologii Turboknockout) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk