Zapytanie ofertowe nr 105/2020 na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej (-80°C) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk