Zapytanie ofertowe nr 108/2020 na wygenerowanie transgenicznych myszy opartych na technologii insercji PiggyBac