Zapytanie ofertowe nr 109/2020 na dostawę laptopa MacBook Pro (lub równoważnego) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk