Zapytanie ofertowe nr 11/2020 na usługę zapewnienia pogotowia energetycznego w godzinach 16:00-8:00 dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk