Zapytanie ofertowe nr 110/2020 na dostawę i montaż klimatyzatorów Gree GWH 24 QD – LOMO ECO 24 (2 szt.) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk