ZAPYTANIE OFERTOWE NR 111/2019 na usługę wykonania Analizy ilościowej label-free frakcji białkowych z komórek glejowych na 72 próbkach