Zapytanie ofertowe nr 112/2020 na dostawę mikromanipulatora do rejestracji typu „patch-clamp” do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk