Zapytanie ofertowe nr 114/2020 na dostawę Uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk