Zapytanie ofertowe nr 115/2020 na dostawę Systemu rozszerzenia konfokalnego do mikroskopu dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk