Zapytanie ofertowe nr 116/2020 na dostawę stacji roboczej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk