ZAPYTANIE OFERTOWE NR 118/2019 na dostawę zestawu mebli biurowych wraz z usługą montażu do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN