Zapytanie ofertowe nr 119/2020 na dostawę ciekłego helu – 750 l. do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk