Zapytanie ofertowe nr 12/2020 Na usługę hotelarską - Noclegi dla wykładowców konferencji Brain Tumors 2020