Zapytanie ofertowe nr 121/2020 na usługę wykonanie badań fMRI (funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk