Zapytanie ofertowe nr 123/2020 na dostawę Laptopa Apple MacBook Pro do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk