ZAPYTANIE OFERTOWE NR 124/2019 na usługę wykonania prac projektowych związanych z aranżacją wnętrz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa