Zapytanie ofertowe nr 128/2020 na modyfikację okularu mikroskopu – pakiet bezpieczeństwa laserów dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk