ZAPYTANIE OFERTOWE NR 129/2019 na dostawę Spektrofotometru do pomiaru DNA, RNA i białek w kropli i w kuwecie do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk