Zapytanie ofertowe nr 129/2020 na dostawę komórek EndoC-βH1 do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk