ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130/2019 na dostawę 3 komputerów MACBOOK do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk