Zapytanie ofertowe nr 130/2020 na dostawę dygestorium do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk