Zapytanie ofertowe nr 131/2020 na dostawę Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk