Zapytanie ofertowe nr 132/2020 na dostawę Komory hipoksyjnej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk