Zapytanie ofertowe nr 133/2020 na dostawę Stacji roboczej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk