ZAPYTANIE OFERTOWE NR 136/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych GeneTex (lub równoważnych) dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN