Zapytanie ofertowe nr 136/2020 na prenumeratę czasopism krajowych na rok 2021 dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk