Zapytanie ofertowe nr 137/2020 na usługę serwisowania skanera rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Trio dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk