Zapytanie ofertowe nr 139/2019 na dostawę urządzenia do zdalnej stymulacji Olfaktometr model 220A firmy Aurora Scientific Inc. (lub równoważny)