Zapytanie ofertowe nr 14/2020 na usługę serwisowania mikroskopów Leica TCS SP8X SMD, Leica AF7000, Leica DMI6000B oraz Leica DMi8 firmy Leica Microsystems dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk