Zapytanie ofertowe nr 140/2019 na dostawę Spektrofotometru UV/VIS do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk